26.09.2023. no 10.00 līdz 12.00, ZOOM tiešsaiste

VIDEONOVĒROŠANASTIESISKIE ASPEKTI

Datu valsts inspekcijā apstiprināts seminārs datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas uzturēšanas programmas "Aktualitātes personas datu aizsardzībā" ietvarā

UZMANĪBU – LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ!

Seminārā ir 17. maija seminārā skatīto tēmu ATKĀRTOJUMS, papildinot tās ar šī brīža AKTUALITĀTĒM!

CENA: 40,00 EUR

Mērķauditorija - datu aizsardzības speciālisti un interesenti.

Lektore ANNA BOGDANOVA, Mg. iur., juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Semināra temati:

- Kādas ir Datu regulas prasības attiecībā uz videonovērošanu?
- Kādi videonovērošanas mērķi ir tiesiski?
- Vai ir iespējams uzraudzīt darbinieku darba kvalitāti ar videoierakstu palīdzību?
- Kādi faktori ir jāņem vērā, uzstādot videonovērošanas kameras?
- Cik ilgi drīkst glabāt ierakstus?
- Kā pareizi informēt datu subjektus un noformēt zīmes par videonovērošanu?
- Vai un kāda iekšējā dokumentācija ir vajadzīga?

Semināra dalībnieki saņems APLIECINĀJUMU par dalību kvalifikācijas uzturēšanas seminārā 2 stundu (120 min.) apjomā.

PIETEIKTIES dalībai seminārā-darbnīcā var aizpildot veidni lapas apakšā.

Papildus informāciju var saņemt rakstot uz info@macibucentrslaipa.lv vai zvanot +371 26316197.

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma