30.11.2023. no 10.00 līdz 12.00, ZOOM tiešsaiste

PERSONAS DATU DROŠĪBA personāla atlasē, nodarbinātības laikā un to beidzot

Datu valsts inspekcijā apstiprināts seminārs
datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas uzturēšanas programmas
"Aktualitātes personas datu aizsardzībā" ietvarā

CENA: 40,00

Mērķauditorija - datu aizsardzības speciālisti un interesenti.

Lektore ANNA VLADIMIROVA-KRJUKOVA

Semināra SATURS:

Darbinieku personas dati ir gandrīz jebkurā uzņēmumā. To izmantošanas nosacījumiem ir savas nianses personāla atlases, darba pienākumu veikšanas un darbinieka aiziešanas posmos, kurām būs veltīts šis seminārs. Tajā tiks stāstīts par to, kā nodrošināt, lai katra minētajā posmā tiktu nodrošināta atbilstība datu aizsardzības prasībām, tostarp attiecībā uz:

-        Datu apstrādes pamatu (un piekrišanas nodrošināšanu nepieciešamības gadījumā);
-        Datu nodošanu trešajām personām un saņemšanu no trešajām personām;
-        Datu izmantošanas termiņu;
-        Kandidāta un darbinieka informēšanas nosacījumiem par datu izmantošanu, un
-        Pieļaujamo datu apjomu (tostarp attiecībā uz īpašiem datiem, piemēram, sodāmības un veselības dati).

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma