24.01.2024. no 10.00 līdz 15.00, ZOOM tiešsaiste

Vebinārs "Anonimizācijas un pseidonimizācijas izaicinājumi mākslīgā intelekta un kiberdrošības kontekstā"

LEKTORS Agnis Škuškovniks

MĒRĶAUDITORIJA: datu aizsardzības speciālisti, dažādu nozaru speciālisti, kuru amata pienākumi ietver personas datu šifrēšanu.
CENA: 40,00 EUR

Datu valsts inspekcijā apstiprināta datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas uzturēšanas programma "Aktualitātes personas datu aizsardzībā". Apliecinājums par kvalifikācijas uzturēšanu 2 stundu (120 min.) apjomā.

Temati:
• Kas ir anonimizācija un pseidonimizācija un kā praktiski to izmanto;
• Biežākie pārpratumi;
• Mākslīgā intelekta un kiberdrošības radītie izaicinājumi datu šifrēšanas jomā;
• Lielāko sodu un pārkāpumu analīze, kas saistīti ar personas datu šifrēšanu.

Tēmas konteksts

Anonimizācijas un pseidonimizācijas jēdziens jau no Datu regulas ieviešanas brīža ir radījis daudz neskaidrību un izaicinājumu. No vienas puses, tas ir vērtīgs un efektīvs instruments Datu regulā noteikto mērķu sasniegšanai, bet no otras puses, ir grūti gūt pilnīgu pārliecību par datu anonimizācijas drošību un neatgriezeniskumu. Mākslīgā intelekta rīku grandiozā attīstība rada papildus riskus anonimizācijas kontekstā. Savukārt kiberdrošības prasības un standarti uzdod nodrošināt augstāku uzticamības un integritātes līmeni, kas rada papildus spiedienu arī uz anonimizācijas procesiem.

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma