13.03.2024. no 10.00līdz 12.00, ZOOM tiešsaistē notiks jurista un datu aizsardzības speciālista JĀŅA KĀRŠENIEKA vebinārs "DATU SUBJEKTA TIESĪBAS - TEORĒTISKIE ASPEKTI UN ĪSTENOŠANA PRAKSĒ".

Datu valsts inspekcijā apstiprināts seminārs datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas uzturēšanas programmas "Aktualitātes personas datu aizsardzībā" ietvarā. Apliecinājums par kvalifikācijas uzturēšanu 2 stundu (120 min.) apjomā.

 MĒRĶAUDITORIJA: datu aizsardzības speciālisti un nozares pārstāvji.
CENA: 40,00 EUR

Vebināra SATURS:

Datu subjekta tiesības ir tiesisks risinājums, kā kontrolēt pārziņa veikto datu apstrādi. Vienlaikus tas kalpo kā garants privātuma ievērošanai. Tomēr datu subjekta tiesību īstenošanas tiesiskā regulējuma nekonsekventa interpretācija, atsevišķu nosacījumu piemērošanas neskaidrības, rada šo tiesību realizēšanas nepamatotus ierobežojumus. Seminārā tiks izskatīti teorētiskie un praktiskie aspekti, kā šīs tiesības pārzinim īstenot atbilstošā veidā, nepārkāpjot tās un ievērojot to īstenošanas kārtību.

PIETEIKUMA poga lapas apakšā.
Ja rodas jautājumi, lūdzu rakstiet uz irena.krustozolina@macibucentrslaipa.lv vai zvaniet+371 26316197.

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma