10.04.2024. no 10.00līdz 12.00, ZOOM tiešsaistē notiks jurista un datu aizsardzības speciālista JĀŅA KĀRŠENIEKA vebinārs "DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMA PĀRVALDĪBA -teorētiskie aspekti un īstenošana praksē".

Datu valsts inspekcijā apstiprināts seminārs datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas uzturēšanas programmas "Aktualitātes personas datu aizsardzībā" ietvarā. Apliecinājums par kvalifikācijas uzturēšanu 2 stundu (120 min.) apjomā.

 MĒRĶAUDITORIJA: datu aizsardzības speciālisti un nozares pārstāvji.
CENA: 40,00 EUR

Vebināra SATURS:
Personas datu apstrādes procesā neviens pārzinis nav pasargāts no personas datu aizsardzības pārkāpuma iestāšanās pat tad, ja ir izdarīts viss iespējamais, lai pārziņa rīcībā esošie datu subjekta personas dati būtu drošībā. Piemēram, pārkāpumu varētu izraisīt trešās personas ļaunprātīga rīcība, darbinieka neuzmanība vai apzināta darbība. Tādēļ pārzinim ir jāsagatavojas arī šim vissliktākajam scenārijam.

Vebinārā par:
- incidenta pārvaldību (iekšējās kārtības noteikšana un paša incidenta izmeklēšana);
- incidenta sākotnējā izvērtējuma ziņojuma saturu;
- noteikumiem, kas būtu iekļaujami līgumā ar apstrādātāju;
- ziņošanu DVI un datu subjektiem.

PIETEIKUMA poga lapas apakšā.
Ja rodas jautājumi, lūdzu rakstiet uz irena.krustozolina@macibucentrslaipa.lv vai zvaniet+371 26316197.

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma