ADAPTĪVĀ LĪDERĪBA - Dr. Adizes metodoloģija

Vadības stilu pielāgošana darbam sarežģītos apstākļos

Pieredzē balstītas apmācības uzņēmumu, struktūrvienību, procesu, projektu, personāla vadītājiem un uzņēmējiem

Mērķauditorija:

- Valdes locekļi;
- Uzņēmēji;
- Vadītāji un attīstības vadītāji;
- Personāla vadītāji (HR).

Treneris: Vladimirs Kuzmins, Sertificēts Adizes Institūta Organizāciju Terapeits

Vladimiru aizrauj organizāciju un indivīdu sinerģija. 10 gadu pieredze dažādos vadības amatos, praktizējot personīgo sasniegumu metodes un meklējot to pielietojumu organizāciju līmenī, vainagojušies ar Dr. Adizes metodoloģijas atklāšanu. Pašlaik Vladimira mērķis ir nodot Adizes institūta 50 gados uzkrāto organizāciju attīstības pieredzi Latvijas uzņēmēju rokās.

Vladimirs veido ilgtspējīgu attīstību maziem, vidējiem un lieliem uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur pasaulē, strādā ar īpašniekiem un valdes līmeņa vadītājiem. Vladimira superspēja - iedzīvināt teoriju praksē.

Vladimiram pieder uzņēmums ‘’Biznesa Arhitektūra’’, kas efektīvi strādā jau 12 gadus. Viņš vada lekcijas dažādas mācību iestādēs, piemēram, Banku Augstskolā, RISEBA, biznesa augstskola Turībā un daudz kur citur.

Izglītība: Latvijas Universitāte, Maģistra grāds datorzinātnē.

Vairāk informācijas par Vladimiru var atrast šeit: www.linkedin.com/in/vladimirskuzmins/

Vairāk informācijas par Dr. Adizes metodoloģiju var atrast šeit: www.adizes.lv

Ko uzzināsiet praktikumā:

·  Kā pareizi runāt ar saviem darbiniekiem biznesa valodā, kā skaidrot viņu uzvedību caur rezultātiem un efektivitāti;
·  Ko darīt? Pielāgoties cilvēkam vai pielāgot prasības amatam;
·  Kā un kāpēc rodas dabiskie konflikti starp dažādiem uzvedības stiliem;
·  Kā pildīt lomas, kas nav Jūsu stiprākās puses;
·  Uzzināsiet gadu desmitiem krātos noslēpumus par PAEI līderības stiliem un lomām: kā tos noteikt, salīdzināt ar amatiem, izmantot produktivitātei un konfliktu konstruktivizēšanai.

Ieguvumi:

·  Izpratīsiet savu personības tipu un salīdzināsiet to ar līderības stilu un amata prasībām (pirms praktikuma Jums būs iespēja aizpildīt testu un līdz praktikuma nories dienai saņemt testa rezultātus);
·  Iegūsiet iespēju uzlabot komunikāciju starp saviem darbiniekiem, kā arī komunikāciju starp darbinieku un viņu tiešu vadītāju atsevišķi;
·  Uzzināsiet kā tikt galā ar konfliktiem, lai tie būtu konstruktīvi, nevis destruktīvi;
·  Iegūsiet vēl lielāku izpratni, kāpēc savstarpēja cieņa un uzticēšanas ir tik svarīga organizācijas ‘’veselībai’’ un attīstībai;
·  Apgūsiet praktiskas iemaņas, lai varētu radīt rezultātus jau šodien!

! Kurss īpaši svarīgs cilvēkiem, kuri grib uzlabot uzņēmuma iekšējo ‘’veselību’’, uzzināt kā prasmīgi un efektīvi komunicēt ar saviem darbiniekiem, kā arī uzlabot uzņēmuma rezultātus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Dalībniekam nepieciešams:

·  Pirms praktikuma aizpildīt testu un iepazīties ar testa rezultātiem līdz praktikuma nories dienai;
·  Pirms praktikuma būs jānoskatās arī video materiāli par PAEI līderības stiliem un lomām, lai apgūtu pamatinformāciju un praktikums notiktu efektīvāk.

Praktikuma programma:

·  Jautājumi, šaubas, iebildumi par redzētajiem PAEI video materiāliem;
·  Jautājumi, šaubas, iebildumi par testu rezultātiem;
·  Darbs grupās par PAEI līderības stilu un lomu noteikšanu un pielietošanu (izmantosim flipčartus un strādāsim kreatīvi);
·  Secinājumi no testu rezultātiem (brīvprātīgie dalīsies ar saviem rezultātiem vai anonīmi);
·  Personīgo attīstības plānu vadlīnijas un izstrāde individuāli un grupās par pielietošanu organizācijās.

PIETEIKTIES dalībai seminārā-darbnīcā var aizpildot veidni lapas apakšā.

Papildus informāciju var saņemt rakstot uz info@macibucentrslaipa.lv vai zvanot +371 26316197.

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma