Klientu un pacientu datu aizsardzība ārstniecības iestādēs

Datu aizsardzība ĀRSTNIECĪBAS personām

Programma akceptēta īstenošanai Latvijas ārstu biedrības Sertifikācijas padomē laika posmā no 2023.11.22. līdz 2024.11.21. (nr.TIP2023/6695).

Pēc programmas beigšanas ārstniecības persona saņem Apliecinājumu par kvalifikācijas uzturēšanas mācībām 8. akad. st. apjomā un iegūst 8 tālākizglītības punktus (TIP).

Pēc programmas pabeigšanas Jūs zināsiet:

- klientu un pacientu datu aizsardzības teorētisko pamatojumu un tā pielietojumu praksē datu aizsardzības sistēmas izveidei Jūsu ārstniecības iestādē;
- informācijas tehnoloģiju drošības un kiberdrošības pamatus, lai noformulētu prasības drošam darbam digitālajā vidē Jums pakļautajam personālam;
- spēsiet apzināt un atpazīt riskus Jūsu ārstniecības iestādē, lai radītu sev un saviem darbiniekiem iespējami drošāku darba vidi.

Mācību gaitā tiks izstrādāti divu pamatdokumentu projekti, kurus būs iespējams lietot ārstniecības iestādes vajadzībām un papildināt ilgtermiņā.

Kursa temati:

1.    Fizisku personu datu apstrādes pamati,
2.    Tiesiskie aspekti apstrādājot personas datus,
3.    Pacientu datu apstrādes prakse ārstniecības iestādē,
4.    Pamatdokumenti ārstniecības iestādē,
5.    Personas datu aizsardzības pārkāpums un atbildība.

! Kurss īpaši SVARĪGS lēmumu pieņēmējiem ārstniecības iestādēs, kurās nav pašiem sava algota datu aizsardzības speciālista vai kurās ir vairākas iekļautās iestādes vai filiāles un administratīvais personāls atbild arī par datu aizsardzību savā struktūrvienībā.

Ja rodas jautājumi, atbildes varat saņemt rakstot uz e-pasta adresi irena.krustozolina@macibucentrslaipa.lv vai zvanot uz +371 26316197.

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma