Nekustamā īpašuma darījumi un personas datu drošība

5., 6., 7. decembris, plkst. 17.00-21.20, ZOOM tiešsaistē
CENA 80 EUR vienam dalībniekam. Par vairumatlaidēm sazināties pa tālruni +371 26316197 vai rakstot e-pastā irena.krustozolina@macibucentrslaipa.lv.

MĒRĶAUDITORIJA - interesenti un nekustamo īpašumu darījumu starpnieki (tiks izsniegts Apliecinājums par kvalifikācijas uzturēšanu).

SATURS

- vispārējs regulējums – VDAR un citu normatīvo aktu prasības;
- nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem svarīgu personas datu apstrādes aspektu analīze;
- Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības par personas datu apstrādi;
- VDAR un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma sadursme – kas ir svarīgāk?
- metodika un dokumenti – teorētiskie un praktiskie aspekti;
- pastāvīgais darbs - darījumu analīze, dokumentu izstrādāšana un veidlapu aizpildīšana.

Pieteikties kursam!

Pieteikuma forma