IZGLĪTĪBA

• MBA kiberdrošības pārvaldībā. Banku augstskolā

• Tiesību maģistra grāds starptautiskajās tiesībās un cilvēktiesībās. Rīgas Juridiskā augstskola.

• Tiesību bakalaura grāds Starptautiskajās un Eiropas tiesībās, Maskavas Starptautisko attiecību institūts.

PIEREDZE

Esmu COBALT Latvia vecākais jurists un sniedzu datu aizsardzības un kiberdrošības pakalpojumus privātiem un valsts, institucionālajiem un individuālajiem klientiem. Man ir gan juridiskā, gan tehniskā izglītība saistībā ar datu aizsardzību un kiberdrošību.

Strādāju arī ar jaunuzņēmumiem - sniedzu juridiskos un investīciju pakalpojumus jauniem uzņēmumiem un izstrādāju dokumentus, kas nepieciešami pareizai uzņēmuma dibināšanai un darbībai.

10 gadus praktizējos jurisprudencē vadošajos juristu un nodokļu konsultāciju birojos Latvijā. Manos pienākumos un kompetencē ietilpst datu aizsardzība, kiberdrošība, korporatīvās tiesības, nodokļi un finanses, banku un investīciju sabiedrību nacionālais un Eiropas regulējums, Latvijas imigrācijas tiesības, Eiropas tiesības, starptautiskās tiesības un cilvēktiesības.