Lektore ILUTA KRŪMIŅA Mg.psych.

Izglītība:

  • Latvijas Universitāte, Ražošanas un organizāciju psiholoģija;
  • Institūts “IF Weinheim” Sistēmisko konsultāciju un Baltijas Sistēmisko Konsultāciju asociācijā, Sistemātiskas konsultācijas un psihoterapija organizācijām un ģimenēm;
  • Marte Meo Latvija, Marte Meo metodes apguve.

 Darba pieredze:

  • ilggadēja lektore un konsultante ļoti daudzās Latvijas izglītības iestādēs, uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs;
  • kopš 2010. gada Latvijas Pieaugušo izglītības asociācijas valdes priekšsēdētāja;
  • 10 gadus uzņēmuma “Globaly” vadītāja, pieaugušo trenere un attīstības konsultante;
  • izglītības un konsultāciju departamenta direktore Banku augstākās izglītības iestāžu Biznesa un finanšu pētījumu centrā;
  • AS “Latvijas Krājbanka”: Cilvēkresursu nodaļas vadītāja; Izglītības centra vadītāja.

 Brīvajā laikā patīk ceļot, nūjot un apmeklēt kultūras pasākumus.