Lektors JĀNIS KĀRŠENIEKS

Izglītība: zinātniskais doktora grāds tiesību zinātnē; sertificēts personas datu aizsardzības speciālists.
Darba pieredze:

  • kopš 2014. gada praktizējošs jurists;
  • kopš 2015. gada prakse personas datu aizsardzības jomā valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī komercuzņēmumos;
  • no 2015. līdz 2018. gadam – Datu valsts inspekcijas Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas un citu struktūrvienību vadītājs;
  • docētājs Daugavpils Universitātē.