Santa Kļaviņa

juriste - bakalaura grāds tiesību zinātnē, nekustamie īpašumi, kopīpašumi, kopīpašumu pārvaldīšana, kopīpašnieku strīdi, tiesvedība kopīpašumu jautājumos.